Wijkkrachtbijdrage

Toelichting

Woningbouwvereniging Havensteder reikt alle huurders in Capelle a/d IJssel per jaar een aantal cheques uit van €5 tot €10. Hiermee kunnen de huurders, volgens het principe van 'crowdfunding' gezamenlijk sparen voor allerlei activiteiten of aanpassingen in de buurt. Bewoners kunnen zelf medehuurders overtuigen van hun idee, en zo het benodigde geld verzamelen. Bij de fondsregisseur kan het plan worden ingeleverd, waarna 'het echte geld' wordt overgemaakt. De iniatiatieven zijn divers, zo is een speel- en ontmoetingsdag georganiseerd, een schoffeldag en is op initiatief van een groepje bewoners een aantal 'enge plekken' in de buitenruimte beter verlicht.

Soort project

Ontmoeten buurtgenoten

Wijkkrachtbijdrage
comments powered by Disqus